Prima resultaten met luizengaas in aardappelpootgoed

Prima resultaten met luizengaas in aardappelpootgoed

Luizengaas in pootgoed is een goed alternatief om bladluizen uit het aardappelgewas te weren, blijkt uit praktijkonderzoek van Agrifirm.

Agrifirm meldt op hun website dat het gebruik van luizengaas in de pootgoedteelt niet nieuw is. Voor de bescherming van hoogwaardig pootgoed worden al langer fijnmazige gaaskassen gebruikt. Samen met enkele telers onderzocht Agrifirm nu ook het effect van luizengaas, dat vlak over een perceel pootaardappelen wordt gelegd.

Op de betreffende percelen is na het frezen van de ruggen eerst onkruidbestrijding uitgevoerd. Daarna werd het luizengaas aangebracht. De eerste praktijkresultaten zijn volgens Agrifirm positief. Het aantal virusaantastingen onder het gaas was nul, terwijl het knolaantal ten opzichte van onbedekt pootgoed slechts 4 procent lager was.

Betere bescherming dan insecticiden

Teeltspecialisten van Agrifirm concluderen dat luizengaas een betere bescherming biedt dan insecticiden. Bespuitingen geven vaak maximaal 80 tot 85 procent reductie van infectiekansen.

Verder bleef op de betreffende percelen het gewas ook vrij van phytophthora, ondanks de hoge ziektedruk. Uit een test met watergevoelig papier blijkt dat fungiciden door het gaas het gewas wel goed kunnen bereiken.

Bron: nieuweoogst.nl/nieuws/2024/01/16/goede-resultaten-met-luizengaas-in-pootgoed