Met LVS-techniek 75 tot 90% driftreductie

Met LVS-techniek 75 tot 90% driftreductie

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft op basis van uitgevoerd driftonderzoek geoordeeld dat de Agricult LvS-techniek kan worden ingedeeld in de Driftreducerende Techniek-klassen (DRT) van 75 procent en 90 procent. Dat uitstekende resultaat is behaald met strooikop(pen) NK80LT voor neerwaartse onkruidbestrijding bij neerwaarts te bespuiten veldgewassen, bij de onderzochte instellingen.

Voor neerwaartse onkruidbestrijding in op- en zijwaarts te bespuiten boomkwekerij- en fruitteeltgewassen kan de Agricult LvS-techniek met strooikop(pen) NK80LT bij de onderzochte instellingen worden ingedeeld in de DRT-klassen 75 procent en 95 procent. De TCT heeft de Agricult LvS-techniek met indeling in deze DRT-klassen opgenomen in de tabellen 1 en 2 op de DRT-lijst.

Uniforme druppelvorming
LvS staat voor ‘Laag volume Strooitechniek’. Door de nauwkeurige uniforme druppelvorming kan de gebruiker alle gangbare middelen met lage watervolumes efficiënt en driftarm verdelen.

Deze techniek maakt het mogelijk om met geringe hoeveelheden water de middelen toe te dienen. Vaak tussen de 10 en 40 liter per hectare, maar minder en meer is mogelijk. Door de hogere effectiviteit en lagere verliezen kan er flink op middel worden bespaard.

Nauwkeurige afgifte
De LvS als opbouwset heeft standaard eigen gps aan boord voor nauwkeurige snelheidsafhankelijk afgifte en kan ook worden uitgerust met tevens rijsnelheidsafhankelijke rijbemesting (optie). Dus een extra meststof of middel kan worden toegediend in dezelfde werkgang.

Bron:
www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/22/agricult-lvs-techniek-goed-voor-75-tot-90-procent-driftreductie

Foto:
Agricult, www.agricult.nl/agricult-lvs-techniek-opgenomen-in-drt-lijst-in-75-90-en-95-reductieklasse