Jaar uitstel bufferstroken en vanggewassenregeling

Jaar uitstel bufferstroken en vanggewassenregeling

Op 2 december heeft minister Adema een kamerbrief gestuurd over het uitstel voor het aanleggen van verplichte bufferstroken. Dit geldt echter alleen voor de verplichte bufferstroken zoals deze in het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn vastgesteld zijn. De geplande invoering is verschoven naar 2024. 

Bufferstroken wel verplicht bij deelname GLB

Meedoen aan het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is een vrijwillige keuze. Wil je aan het GLB meedoen en daarmee de hectarepremies ontvangen, dan zijn de bufferstroken wel verplicht. Wij verwachten dat vrijwel alle landbouwers mee blijven doen aan het GLB. Daarmee heeft de aangekondigde versoepeling in de praktijk dus nagenoeg geen effect. Voordeel is wel dat de gebruiksruimte op deze bredere bufferstroken voor 2023 nog wel meetelt. 

In verschillende webinars en presentaties is ook aangegeven hoe breed de bufferstroken aangelegd moeten worden. RVO geeft nu aan dat ze vanaf februari 2023 zelf de bufferstroken in Mijn Percelen intekent.  Ben je het niet eens met voorgestelde bufferstrook, dan kan dit in de gecombineerde opgave van 2023 aangegeven worden. 

Bron: https://www.agrifirm.nl