Interview: Waterkwaliteit, al veel bereikt én nog veel te doen!

Interview: Waterkwaliteit, al veel bereikt én nog veel te doen!

Waterkwaliteit heeft al jarenlang volop de aandacht van CropLife NL. Klaas Jilderda, werkzaam bij CropLife NL-deelnemer BASF, is daar vanaf het begin bij betrokken geweest. Onlangs nam hij afscheid als voorzitter van de Toolbox Water. Een mooi moment om met hem terug te blikken op de inspanningen die CropLife NL, samen met veel andere partijen, in die jaren heeft gedaan op het gebied van waterkwaliteit. “We hebben veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen.”

Klaas Jilderda

Veel tijd voor waterkwaliteit

Klaas Jilderda besteedde altijd al een aanzienlijk deel van zijn uren aan waterkwaliteit, zowel voor CropLife NL als voor zijn werkgever BASF. Inmiddels werkt hij tweeëneenhalve dag per week. “En die mag ik volledig besteden aan waterkwaliteit. Wat aangeeft hoe belangrijk dit thema voor onze sector is.”

Na zijn studie fytopathologie in Wageningen werkte Klaas Jilderda bij het toenmalige Elanco, daarna bij Bayer, om vervolgens in 1988 bij BASF in dienst te treden. “Ik heb jarenlang als technisch manager het team product­ontwikkeling en registratie geleid. Toen dat team later werd opgesplitst, heb ik voor registratie gekozen. Dat deed ik eerst nationaal, later wereldwijd. Gaandeweg ben ik steeds meer tijd gaan besteden aan waterkwaliteit.”

Klaas Jilderda is voorzitter van de commissie water van CropLife NL en hij was jarenlang voorzitter van de Toolbox Water (zie verderop). Dat voorzitterschap heeft hij onlangs overgedragen aan Peter Knippels van LTO Nederland. Hij is nog wel lid van de Toolbox Water. Verder is hij betrokken bij de ‘watergerichte’ maatregelen in het Uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Ook is Klaas Jilderda als expert verbonden aan de Expert Group Water van CropLife Europe. Tot slot zit hij in de expertgroep drinkwater van de Europese Commissie, als vertegenwoordiger van de gewasbeschermings­­bedrijven.

Start van Toolbox Water

Een ander initiatief waar Klaas Jilderda vanuit CropLife NL nauw bij betrokken was en nog steeds is, is de Toolbox Water. De Toolbox werd in 2012 gelanceerd. “De Toolbox Water is een spin-off van het hiervoor genoemde project Schone Bronnen. Het is mede aangezet door de strenge normen voortkomend uit de Kaderrichtlijn Water. Deze normen gaan telers sterk beperken in het gebruik van gewasbeschermings­middelen, als de emissies van gewas­beschermingsmiddelen niet op een andere wijze worden teruggebracht. Als CropLife NL hebben we toen met de waterschappen de handen ineengeslagen om eenduidig te communiceren in de richting van telers. Later kwamen daar ook Agrodis (distributie) en LTO Nederland bij. En weer later ook Cumela (loonwerkbedrijven). Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) doet veel van het uitvoerend werk.”

De Toolbox Water is een platform (met een uitgebreide website) dat toepassers van gewasbeschermingsmiddelen praktische handvatten geeft om de emissie naar het oppervlaktewater te verminderen.

“Eén van de eerste concrete resultaten van de Toolbox Water waren informatiekaarten over emissiebeperking, die erfbetreders aan telers konden geven. Denk bij erfbetreders aan vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de waterschappen en de distributie. Op die manier sprak iedereen dezelfde taal. De informatie­kaarten zijn voor iedereen beschikbaar via de website. Ze worden ook steeds geactualiseerd, op basis van voortschrijdende inzichten.”

Erfemissiescan en perceelemissiescan

De Toolbox Water is een succes te noemen, durft Klaas Jilderda te stellen. “Er is een sterk draagvlak en de website wordt goed bezocht. Op de website zijn ook een erfemissiescan en perceelemissiescan beschikbaar, die telers kunnen invullen. Dat resulteert dan in een gericht advies om de emissie vanaf het erf en de percelen terug te dringen. Daar wordt door veel telers gebruik van gemaakt. Ook kunnen bezoekers vragen stellen aan een erfemissiecoach.”

Verder is op de website informatie te vinden over de emissiereductieplannen. Deze zijn, in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, door de toelatinghouders opgesteld voor specifieke stoffen. Hieraan ligt een analyse van de stof ten grondslag, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Bestrijdingsmiddelenatlas. Een emissiereductieplan beschrijft per stof de meest effectieve maatregelen om emissie te verminderen. Zie ook dit artikel. Over de periode 2017-2019 laten tien van de vijftien stoffen met een emissiereductieplan dalende overschrijdings­percentages zien. De overschrijdingspercentages van vier stoffen zijn gelijk gebleven en één stof laat een stijging zien.

Lees het hele interview met Klaas Jilderda, scheidend voorzitter van project toolbox water: croplifenl.instantmagazine.com/croplifenl-bulletins/croplife-nl-het-bulletin-202206/waterkwaliteit