Herbicide besparen met LDS en schoffelen tussen bietenrijen

Herbicide besparen met LDS en schoffelen tussen bietenrijen

Met lage dosering, schoffelen tussen de bietenrijen en volvelds met de wiedeg werken is het mogelijk om op onkruidmiddelen te besparen in de suikerbietenteelt. Het wordt er niet goedkoper van en voor het mechanische werk moet het weer meezitten en komt de timing nauwkeurig. Adviseur Gerard Meuffels van M-ARC en akkerbouwer Gijs van der Woerd deden ervaring ermee op en zetten het experiment van 2021 en 2022 ook nog voort in 2023.

„We hebben geëxperimenteerd met alternatieven in de onkruidbestrijding”, zegt Meuffels. „Daarbij gebruikten we ook combinaties met niet-chemische bestrijding. De helft van de bieten van Van der Woerd bestond uit Conviso Smart-rassen. We bestreden het onkruid met het lage doseringsysteem (LDS) met Conviso One, met de combinatie van Conviso One en Tramat en fenmedifam en deden een behandeling met op de rij chemisch bestrijden en tussen de rijen schoffelen.”

Bij het spuiten op de rij en daartussen schoffelen beperkt de bespuiting zich tot stroken van 20 centimeter. Bij LDS gebruikt de teler een lagere dosering en komt meermaals terug met weinig middel per beurt. Van der Woerd en Meuffels deden de proef met POP-3 subsidie. De Conviso-bieten verdragen een bespuiting met Conviso One. Er zijn rassen van BTS beschikbaar en van KWS voor dit Conviso Smart-systeem.

Resultaten

Meuffels en Van der Woerd letten erop dat het een werkbaar systeem oplevert en, zo zegt Meuffels, ze vinden het belangrijk om wel toelatingen te behouden voor een voldoende breed chemisch onkruidpakket, zodat ze bij slechte omstandigheden kunnen corrigeren. De afgelopen jaren vonden ze dat alle objecten in de proef goed onkruidvrij te houden waren. Meuffels: „Bij mechanisch bestrijden is het wel van belang dat het weer goed is, zeker op de zware klei, anders werkt schoffelen en eggen onvoldoende.”

Het experiment leert dat er steeds verbetering mogelijk is aan de spuiten en andere werktuigen. Om goed te bedekken zijn twee doppen per rij met overlap handiger dan een dop per rij en daarnaast is de doppenkeuze van belang. „Dan kan je ver komen met op de rij spuiten en tussen de rij schoffelen.” Ze pasten de methode toe in bieten en in maïs. Bij dat laatste gewas liepen ze wel aan tegen een week die te nat was om mechanisch te kunnen werken. „Daarna was het onkruid wat te groot voor de vingerwieders die we inzetten.”

Op de lichtere zavelgrond bleef de grond gemakkelijk losser om mechanisch te werken. Op de zware klei stonden onder andere de meldes al snel te vast om met name in de rij met zowel de wiedeg als de vingerwieders goed bestreden te krijgen. Meuffels wil in het komend jaar naast vingerwieders ook torsiewieders inzetten; dit naar aanleiding van goede resultaten van biologische akkerbouwers in de regio.

Meuffels zegt dat het voor een teler belangrijk is een eigen wiedeg te hebben. Zodra de omstandigheden er zich dan het beste lenen voor eggen, kan de teler dat ook gelijk doen.

Toelating

Conviso One pakt de meeste onkruiden, maar net niet alles. Als het middelenpakket versmalt en de werking van Conviso One is niet genoeg, dan willen de telers wat andere werkzame stoffen kunnen gebruiken. Dat vereist toelating van genoeg middelen. Afwisselen is volgens Meuffels ook van belang om te voorkomen dat sommige onkruiden resistentie tegen een middel opbouwen dat met regelmaat ingezet wordt.

Middelbesparing tot 80%, maar niet goedkoper

Kostbaar

Hoewel in dit experiment de besparing op middelen kan oplopen tot 80 procent, is het daarmee niet goedkoper. Meuffels becijfert voor de rijenspuit in combinatie met een cameragestuurde schoffel ruim 100.000 euro. „Dat is zelfs voor loonwerkers een flinke investering. De wiedeg moet de teler dan nog zelf hebben, wil die altijd op tijd inzetbaar zijn.” Daarbij is de capaciteit van een schoffel beduidend lager dan een veldspuit. Daar komt de weersafhankelijkheid bij het uitvoeren van mechanische onkruidbestrijding nog bij.

Van der Woerd en Meuffels zijn dit experiment gestart om alternatieven te onderzoeken onder praktijkomstandigheden aangezien het bestaande middelenpakket steeds verder verschraald. Ook Cosun Beet Company onderzoekt landelijk diverse strategieën om te komen tot toekomstbestendige teeltmethoden van suikerbieten en cichorei. „Ik denk dat de chemisch-mechanische combinatie een goed alternatief is, met hier en daar uitdagingen”, vat hij de ervaringen samen.

Bron: akkerwijzer.nl/artikel/661735-herbicide-besparen-met-lds-en-tussen-bietenrijen-schoffelen

Suikerbietenakker