Heel mooi en laagdrempelig initiatief

Heel mooi en laagdrempelig initiatief

Willeke van Wijk heeft met subsidie van Landbouwportaal Rijnland geïnvesteerd in de herinrichting van het erf en in een machine voor niet-kerende grondbewerking, voor het akkerbouwbedrijf van haar en haar vader, van meer dan 200 hectare, met een traditioneel bouwplan van tarwe, gerst, suikerbieten, consumptie-aardappelen, zaaiuien en gras, in het Noord-Hollandse Hoofddorp.

Foto: Marnix Schmidt

Akkerbouwer Willeke van Wijk bij de wasplaats met phytobac

Landbouwportaal Rijnland
Ze zijn daarbij begeleid door projectmedewerker Eva van de Vrande. Landbouwportaal Rijnland is een initiatief van Hoogheemraadschap van Rijnland, in samenwerking met LTO Noord, de KAVB en De Groene Klaver. Eva van de Vrande vormt samen met Birgit Bosman-Cortissos de helpdesk van het portaal. De LTO Noord-medewerkers ondersteunen boeren die maatregelen willen nemen om toekomstgericht en waterbewust te ondernemen.

Subsidie voor wasplaats en phytobacs
Via haar deelname aan Stichting Veldleeuwerik hoorde Van Wijk over Landbouwportaal Rijnland. Ze besloot via het portaal een bodemcoach aan te vragen. Die groef een aantal profielkuilen en adviseerde de akkerbouwer vervolgens over mogelijke stappen die zij kon nemen om de bodem te verbeteren en uitspoeling te verminderen.

Van Wijk vroeg via het landbouwportaal subsidie aan voor de herinrichting van het erf, in het bijzonder voor het bovenwettelijk tegengaan van erfafspoeling van nutriënten. In het najaar van 2021 had zij al een wasplaats laten aanleggen voor het schoonspoelen van landbouwwerktuigen. Het afvalwater met de resten van gewasbeschermingsmiddelen wordt daarbij in opvangbakken opgevangen.

De kosten voor de wasplaats werden voor 80 procent vergoed via het project ‘Reductie landbouwemissies in de Haarlemmermeer’, uitgevoerd in opdracht van provincie Zuid-Holland en in samenwerking met LTO Noord, Hoogheemraadschap van Rijnland en Delphy.

Over het erf wandelend wijst Van Wijk op de phytobakken die bij de wasplaats horen. Daarin zitten bodemorganismen die gewasbeschermingsmiddelen afbreken. ‘Het water gaat van bak naar bak’, licht ze toe. ‘In de derde, de laatste bak, zijn de planten groen, terwijl ze in bak één en twee dood zijn, puur omdat er in bak drie minder gewasbeschermingsmiddelen in het water zitten.’

Een erfcoach namens het landbouwportaal hielp de akkerbouwer bij het bepalen van de juiste plek voor de phytobakken. Die moeten namelijk zowel in de zon als in de wind staan, zodat het water goed kan verdampen en alleen het restje gewasbeschermingsmiddel achterblijft. Met een speciale schuif kan worden bepaald of het afvalwater van de wasplaats richting wadi of richting phytobakken gaat.

Toekomstplannen maken met erfcoach
De erfcoach, die hielp bij de herinrichting van haar erf, had in zijn advies ook een mest-opslag ingetekend. De akkerbouwer koopt in de winter, als de prijzen voor mest lager zijn, vaste mest van geiten- en paardenhouders. ‘Ik wil dat graag goed opslaan, want er lopen toch sappen uit. Maar een goede mestopslag staat nog op ons lijstje. Niet alles kan tegelijk’, lacht zij.

‘Landbouwportaal Rijnland is een heel mooi initiatief’, benadrukt ze. ‘Het is laagdrempelig en ik hoorde dat het uitzonderlijk is dat boeren POP-3 subsidies kunnen aanvragen. Meestal gaat dit naar onderzoeksinstanties.’ Van de Vrande voegt toe: ‘Het bezoek van een coach is gratis en levert je altijd kennis op, dus waarom zou je niet meedoen?’

Bronnen

ltonoord.nl/actueel/heel-mooi-en-laagdrempelig-initiatief
– Zomerserie Nieuwe Oogst: Eva van de Vrande (links) van LTO Noord bezoekt boerin Willeke van Wijk