Een slimme boer gebruikt ‘BOS’

Een slimme boer gebruikt ‘BOS’

Beslissingsondersteunende Systemen (BOS) worden als één van de technische maatregelen benoemd om de realisatie van weerbare teeltsystemen mogelijk te maken. Momenteel zijn al veel systemen beschikbaar die helpen het optimale spuitmoment te bepalen en zorgen voor verlaging van het middelengebruik.

CLM Onderzoek en Advies heeft – in opdracht van het Toolboxteam Water – de belangrijkste applicaties voor u op een rijtje gezet.

Veel factoren spelen mee bij noodzaak voor bespuiting Naast het weer, bepalen vele factoren de ziekte- en plaagdruk en effectiviteit van een bespuiting. Dat maakt het nemen van een goede beslissing lastig. Beslissingsondersteunende systemen (BOS) helpen u hierbij. Deze systemen combineren eigenschappen van gewas-beschermingsmiddelen met weerdata, gewasgroei en gegevens over ziekte- en plaagdruk. Op basis van deze gegevens ontvangt de gebruiker advies over het beste spuitmoment. Met dit advies is het meestal mogelijk om minder middel te gebruiken. Daarnaast kan het gebruik van een BOS bonuspunten opleveren of een vereiste zijn voor bepaalde keurmerken, bijvoorbeeld ‘On the way to Planet Proof’.

15. Het optimale spuitmoment
15. Het optimale spuitmoment