Brochure: Biostimulanten? Kies zorgvuldig!

Brochure: Biostimulanten? Kies zorgvuldig!

Vanaf 2030 zijn alle teelten weerbaar en nagenoeg emissieloos: hoe passen biostimulanten daarin? Toepassing begint bij zorgvuldig kiezen. Ter inspiratie is een brochure gemaakt met tips & tricks en praktijkervaringen uit enkele teelten.

De brochure is opgesteld vanuit het landelijke expertteam Biostimulanten & Biocontrol, onderdeel van het meerjarige LTO-programma ‘Weerbaarheid in de Praktijk’ dat loopt met steun van het Ministerie van LNV. Dit programma helpt telers in alle sectoren met praktijkgerichte oplossingen op weg naar 2030. De overheid en de land- en tuinbouw hebben afgesproken dat alle teeltsystemen vanaf dat jaar ‘weerbaar’ en ‘nagenoeg emissieloos’ zijn. Om de bodem- en waterkwaliteit te beschermen, te verbeteren en te voldoen aan EU-regels.

In het expertteam wisselen experts uit verschillende open en gesloten teelten kennis en ervaring uit over biostimulanten en biocontrol. Wat zijn eigenlijk de verschillen? Wat schrijft de wet- en regelgeving voor bij toepassing? Het devies van het expertteam: kies biostimulanten zorgvuldig.

Inhoud
In de 6 pagina’s tellende brochure komen aan bod:

  1. Dit zijn biostimulanten
  2. Dit is het verschil met biocontrol
  3. Tips & tricks: zó kies je biostimulanten
  4. Praktijkervaringen fruitteelt (Aryan van Toorn, CAF)
  5. Praktijkervaringen aardappelen (Guido Schriever, LLTB)
  6. Praktijkervaringen lelies (Ben Seubring, HLB)
  7. Zó passen biostimulanten in Integrated Crop Management (Rik Peters, Wageningen UR)

Lees en/of download de Brochure Biostimulanten (pdf)

Meer info

Aankondiging van brochure over biostimulanten.