Alle BOS’en op één website

Alle BOS’en op één website

Onlangs is het IPM Decisions Platform gelanceerd. Dit platform heeft als doel een complete verzameling te zijn van beslissingsondersteunende systemen voor geïntegreerde gewasbescherming. Het platform noemt zichzelf een open toegang en een ‘one-stop shop’.

Na een eenvoudig en snel registratieproces kunnen de gebruikers een bedrijfslocatie instellen en kiezen uit relevante beslissingsondersteunende systemen (BOS) voor hun gewassen. Gebruikers hebben dan rechtstreeks toegang tot informatie en advies over een diversiteit van plagen op hun gewassen.

Bij de lancering van het IPM Decisions Platform informatie zijn 11 BOS’en beschikbaar voor het beheersen van 9 ziekten en plagen. 

Beschikbare BOS’en bij aanvang:

  • Gerstevergelingsvirus in wintertarwe en wintergerst;
  • Wortelvlieg in peen;
  • Phytophthora in aardappelen, drie verschillende DSS;
  • Fruitmot in appels;
  • Koolmot in verschillende koolsoorten;
  • Grote worteluil in verschillende gewassen (sla, selderij, koolsoorten, enz.);
  • Diverse schimmelziektes in winter- en zomertarwe zoals (gele) bladvlekkenziekte en kafjesbruin;
  • Valse meeldauw in sla;
  • Tarwestengelgalmug in zomertarwe.

Voor het groeiseizoen 2023 is het IPM Decisions Platform bijgewerkt met meer BOS’en. Verder aanvullingen zullen in de loop van het voorjaar worden toegevoegd.

Bron en meer informatie: Van de Grond