Actie op emissiereductie blijft hard nodig

Actie op emissiereductie blijft hard nodig

Akkerbouwers activeren om emissie van gewasbeschermingsmiddelen via erf, perceel of drift te verminderen. Met dat doel deelden BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland de afgelopen maanden kennis, tips en ervaringsverhalen via social media en vakmedia. De berichten uit de campagne zijn online 150.000 keer gezien door de doelgroep en hebben gezorgd voor 25.000 interacties.

De website emissiereductiesprint.nu blijft actief en de campagne krijgt een vervolg. Actie op emissiereductie blijft hard nodig, vinden de initiatiefnemers: voor de waterkwaliteit en voor behoud van het beschikbare middelenpakket.

Spuitseizoen

Tijdens drie campagneperioden tijdens het spuitseizoen, vestigden de initiatiefnemers aandacht op dit belangrijke thema. De campagne #Emissiereductiesprint zorgde online voor duimpjes en discussie. “We vinden allemaal een gezond milieu belangrijk”, geeft Geert Pinxterhuis, projectleider Actieplan Plantgezondheid aan. “Als sector moeten we hier een bijdrage aan leveren door normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te voorkomen. Belangrijk voor onze leefomgeving, maar ook om het middelenpakket te behouden. Want normoverschrijdingen hebben invloed op de beschikbaarheid van middelen.”

Bewustwording en activatie

De online mediacampagne richtte zich op het delen van praktische tips en ervaringsverhalen. En moedigde akkerbouwers aan om zelf aan de slag te gaan. Vaak kan een kleine aanpassing in de werkwijze al zorgen voor een groot effect om emissie op het eigen bedrijf te verminderen. Hedwig Boerrigter, Kennismatcher Akkerbouw bij DAW: “Het is een verantwoordelijkheid van alle boeren en tuinders om letterlijk het middelenpakket uit de sloot te houden. Iedere druppel die in de sloot terechtkomt is er één te veel.”

Ook Tineke de Vries, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente, benadrukt het belang om normoverschrijdingen te voorkomen: “We willen afgerekend worden op doelen in plaats van het moeten voldoen aan middelvoorschriften. Het zelf voorkomen van normoverschrijdingen staat dan wel met stip op één.”

Gezamenlijk initiatief sectororganisaties

BO Akkerbouw, DAW en LTO Nederland verspreiden met #Emissiereductiesprint al langer goede praktijkvoorbeelden om emissie tegen te gaan. “De online campagne is afgerond, actie op emissiereductie blijft nodig”, benadrukt Pinxterhuis. “De website emissiereductiesprint.nu blijft online en de campagne krijgt een vervolg.” De campagne #Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het DAW Kennisprogramma. De online mediacampagne is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het LTO Noord Innovatiefonds.

Bron: BO Akkerbouw

Bekijk ook: https://youtu.be/kTX5SgMnaHY