60% van blowerspuiten vertoont mankementen meldt SKL

60% van blowerspuiten vertoont mankementen meldt SKL

Circa 60 procent van de blowerspuiten in spillen en opzetters van laanbomen vertoont mankementen en voldoet niet tijdens de wettelijk verplichte driejaarlijkse keuring. Dat schat Jaco Kole in, projectleider en inspecteur van Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in het Gelderse Wageningen.

Laanbomenteelt
Teelt van laanbomen

Blowerspuiten zijn nog altijd toegestaan in spillen en opzetters van laanbomen. Vijf jaar geleden werden nog meer blowerspuiten afgekeurd vanwege mankementen. Kole: ‘Dat was toen ongeveer 70 procent. Het aantal afkeuringen daalt wel. Het beeld in de boomkwekerij is niet anders dan in de fruitteelt.’

Volgens de SKL-medewerker zijn er nog steeds veel mankementen die een kweker zelf met het blote oog kan zien. Hierbij doelt hij op lekkages en verstopte doppen en filters. ‘Door verstoppingen krijg je een slecht spuitresultaat. Als kwekers zelf het dagelijks onderhoud goed uitvoeren, is dat in hun eigen voordeel.’

Kleinfruit en kersen

Vandaag de dag worden in de fruitteelt blowerspuiten alleen nog toegepast in kleinfruit en kersen, veelal op kleine bedrijven of door hobbytelers. Kole: ‘Professionele fruittelers gebruiken vaak meerrijige dwarsstroomtechniek. De meeste blowerspuiten in de boomteelt worden in de laanbomen ingezet.’

Kijkend naar de driftreducerende spuittechnieken (DRT)-lijst zijn axiaalspuiten of dwarsstroomspuiten (ofwel blowerspuiten) alleen toegestaan in spillen en opzetters. Dit in combinatie met driftarme doppen uit ten minste DRD-klasse 95 procent. In hoge laanbomen zijn blowerspuiten niet meer toegestaan.

Bron: nieuweoogst.nl/nieuws/2022/11/07/skl-60-procent-van-blowerspuiten-vertoont-mankementen