20% middel besparen in fruitteelt met ISA-techniek

20% middel besparen in fruitteelt met ISA-techniek

Sinds Martin Slabbekoorn, fruitteler en deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), werkt met de HSS-boomgaardspuit, heeft hij gemiddeld 20% minder middel gespoten. De spuit stemt de dosering elk moment op de hoeveelheid blad af.

Slabbekoorn, met zijn bedrijf in Kapelle, baseert zijn bevindingen op anderhalf jaar ervaring met de met ISA-uitgevoerde spuit van Hol Spraying Systems. ISA is de afkorting van Intelligent spray applicatie (Intelligente middeltoepassing). In een recent bericht van NPPL wordt dit verduidelijkt, met mondelinge toelichting en met filmbeelden.

Eveneens nieuw is de autonome fruitteeltrobot die is ontwikkeld door Hol Spraying Systems en AgXeed. Deze driewielige machine draaide eveneens bij Slabbekoorn, er is ook een film van gemaakt: youtu.be/YvKVBSRiAo4

Bron: www.gfactueel.nl/Fruit/Nieuws/2021/11/Met-ISA-techniek-20-middel-besparen-817382E/