Nieuwe versie kennisboekje: Erfemissie? Natuurlijk niet!

Nieuwe versie kennisboekje: Erfemissie? Natuurlijk niet!

De nieuwe versie van het kennisboekje: Erfemissie? Nauurlijk niet! bevat de meest actuele regelgeving en de nieuwste ontwikkeling om erfemssie te verminderen en liefst te voorkomen.

Nu kan weer goed aan de vraag van veel (agrarisch) ondernemers worden voldaan.

Het boekje is uitgegeven door Actieplan Bodem Water.

Kennisboekje ‘Erfemissie? Natuurlijk niet!’
Kennisboekje ‘Erfemissie? Natuurlijk niet!’