Nieuwe toolboxkaarten driftreductie

Nieuwe toolboxkaarten driftreductie

Drift is één van de routes waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Dopkeuze, spuittechniek en rijgedrag zijn van grote invloed op drift. Daarom is de set Toolboxkaarten uitgebreid met een kaart over driftarme doppen. De kaart over driftreducerende spuittechnieken is uitgebreid met een beschrijving van het MagGrow systeem en de verlaagde spuitboom. 

Met de Toolbox Emissiebeperking willen Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en CUMELA Nederland emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen.

Toolboxkaart Driftreducerende spuittechnieken
Deze kaart beschrijft naast de al bekende driftreducerende technieken een relatief nieuwe techniek: het MagGrow spuitsysteem. MagGrow maakt gebruik van magneten om de spuitvloeistof een lading te geven. Deze magnetische lading zorgt ervoor dat de spuitvloeistof naar het gewas toe getrokken wordt. Hierdoor is een driftreductie tot 96% mogelijk. Het systeem kan opgebouwd worden op een gangbare spuit. Een andere aan de kaart toegevoegde techniek is de verlaagde spuitboom. Door verlaging van de spuitboomhoogte van 50 cm naar 30 cm vermindert de drift. Voor een goede verdeling van de spuitvloeistof moet de afstand tussen de spuitdoppen gehalveerd worden van 50 cm naar 25 cm. De tophoek van de doppen is dan 80°in plaats van 110°. 

Toolboxkaart Driftarme spuitdoppen
Driftarme doppen en effecten van hun gebruik worden op deze nieuwe kaart uitgebreid beschreven. Niet alleen het doptype heeft invloed op het driftpercentage, maar ook het gebruik en de rijomstandigheden.  Door hogere rijsnelheid, waterhoeveelheid, spuitdruk of boomhoogte kan een specifieke spuitdop in een lagere driftreductieklasse vallen. Bijvoorbeeld: een dop uit de klasse 90% driftreductie kan hierdoor uiteindelijk maar 75% driftreducerend zijn.

Een compleet pakket
Samen met de Erfemissiescan Gewasbescherming en het Loket Erfemissie Gewasbescherming vormen de Toolboxkaarten een totaalpakket om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. De Erfemissiescan is een digitaal instrument waarmee telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen, zie www.erfemissiescan.nl.

Via e-mail en telefoon kan iedereen gratis zijn vraag over het tegengaan van erfemissie stellen bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming. De meest gestelde vragen zijn met antwoord op de website www.toolboxwater.nl/erfemissie gepubliceerd. Naast telers en loonwerkers kunnen ook adviseurs en anderen bij het Loket terecht. 

Nadere inlichtingen: Klaas Jilderda, Nefyto, mail klaas.jilderda@basf.com, tel. 026 3717286 

Zie ook: www.toolboxwater.nl/toolbox

—> Kaart 4a: Driftreducerende spuittechnieken
—> Kaart 4b: Driftarme spuitdoppen

Select item to view