14. Puntemissie vanuit andere bronnen dan de veldspuit

14. Puntemissie vanuit andere bronnen dan de veldspuit