Toolbox bladerbare versie | Losse kaarten

Download de complete set toolboxkaarten (pdf, update nov. 2020)

Hieronder kunt u ook online door de kaarten heen bladeren:

Bladerbare toolboxkaartenset via ISSUU, juli 2020

 

Wilt u de toolboxkaarten zelf toelichten tijdens een presentatie?
De powerpointpresentatie is vrij beschikbaar.

Download de ppt-presentatie toolboxwater: aan de slag met emissiebeperking! (4mb)

Toolbox-kaarten

01. Het Activiteitenbesluit: hoe hoort het ook al weer?
02. Vermindering afspoeling door perceelsinrichting
03. Vermindering drift door perceelsinrichting
4a. Driftreducerende spuittechnieken
4b. Driftarme spuitdoppen
05. Technische innovaties op de spuit

06. Driftreductie in de fruitteelt
07. Pleksgewijze toepassing van middelen
08. Zijwaartse spuittechnieken in de boomteelt
09. Geïntegreerde onkruidbestrijding
10. Geïntegreerde gewasbescherming: weerbare bodem en gebruik van natuurlijke vijanden
11. De toepasser bepaalt de emissie
12. Restvloeistof: beperken, verdunnen, verdringen en opvangen
13. Zuiveringssystemen voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen
14. Puntemissie vanuit andere bronnen dan de veldspuit
15. Het optimale spuitmoment
16. Emissie voorkomen bij pootgoedbehandeling en toepassing van behandeld zaaizaad
17. Drukregistratievoorziening
18. Wasplaatsen, algemene informatie
18a. Overdekte wasplaats, alleen voor machines met gewasbeschermingsmiddelen
18b. Niet overdekte wasplaats, alleen voor machines met gewasbeschermingsmiddelen
18c. Overdekte wasplaats, voor machines met en zonder gewasbeschermingsmiddelen
18d. Niet overdekte wasplaats, voor machines met en zonder gewasbeschermingsmiddelen
18e. Wasplaats alleen voor machines zonder gewasbeschermingsmiddelen       


Kennisboekje Erfemissie? Natuurlijk niet! (pdf, Actieplan Bodem Water, versie 2020)

Factsheets van KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur)
- Factsheet Emissieroute Bollenteelt: Ontsmetting en transport
- Factsheet Emissieroute Bollenteelt: Spoelen
Factsheet Emissieroute Bollenteelt: Emissie-arm erf

Bodemkaarten:

01. Factsheet Ondergrondverdichting Bedrijf
02. Factsheet Ondergrondverdichting Water
03. Factsheet Ondergrondverdichting Klimaat
04. Factsheet Ondergrondverdichting Natuur

Spuitdoppenkeuze-tool
Keuze voor de juiste spuitdop is erg belangrijk voor een goed spuitresultaat en om drift te beperken. Welke dop geschikt is, hangt af van rijsnelheid, waterhoeveelheid, boomhoogte, spuittechniek en gewenste driftreductie.

Op www.spuitdoppenkeuze.nl krijgt u advies over welke spuitdoppen onder uw omstandigheden geschikt zijn.

Veldgids afspoeling
Gewasbeschermingsmiddelen horen niet in het oppervlaktewater. Beperken en nog liever voorkomen van drift en erfemissie zijn maatregelen die verontreiniging van oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen tegengaan. Daarnaast vormen afspoeling en erosie vanaf percelen ook een risico, met name op open percelen.
Deze veldgids biedt handvatten voor boeren (en hun adviseurs) die het risico van afspoeling en erosie willen reduceren. De basis hiervoor is een velddiagnose. Deze resulteert in risicoklassen en bijbehorende maatregelen.

Lees en/of download de veldgids afspoeling en erosie (pdf, Nefyto, september 2017)