Loket Erfemissie Gewasbescherming

Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen vinden op het erf plaats: zoals het vullen van de spuit en (vaak) ook reinigen van de spuit. Bij het vullen kan worden gemorst en bij het schoonmaken van de spuit stroomt waswater met gewasbeschermingsmiddelen vaak naar de sloot of het riool. Uit metingen blijkt dat deze emissieroute groter is dan eerst gedacht. Dit komt ook naar voren in metingen van de waterschappen. Zij stellen vast dat water dat van het erf afspoelt hoge concentraties gewasbeschermingsmiddel kan bevatten (200x de norm!). En als gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater voorkomen, is dat niet alleen slecht voor het milieu, maar kan dit uiteindelijk leiden tot drastische beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Loket erfemissie gewasbescherming

Loket Erfemissie Gewasbescherming
Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Op deze pagina vindt u algemene informatie  over maatregelen die telers kunnen nemen om erfemissie te voorkomen. Heeft u specifieke vragen over erfemissie? Stel ze dan gratis per mail of telefoon of klik op de blauwe knop hiernaast. Een deskundige van CLM zal de vragen beantwoorden. De meest gestelde vragen hebben we verzameld, lees de FAQ’s.

Stel uw vraag over erfemissie
Staat het antwoord op uw vraag niet bij de meestgestelde vragen (faq's)?
Stuur uw vraag dan per e-mail naar erfemissie@clm.nl, of bel 0345 470 719.

Vul de erfemissiescan in
Doe de erfemissiescan om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf uw erf in beeld te brengen: www.erfemissiescan.nl

Aanpak erfemissie op andere bedrijven
In onderstaande filmpjes lichten collega's toe hoe zij erfemissie op hun bedrijf hebben aangepakt:

1. Emissie...ook niet op het erf!
2. Phytobac bij loonwerker Sevenster
3. De bouw van een biofilter
4. De bouw van een fytobak

 

Informatiekaarten over oplossingen voor erfemissies

Onderstaande informatiekaarten zijn pdf-bestanden om te lezen, downloaden en/of printen.

Loket erfemissie gewasbescherming
Vragen? Neem gratis contact op met het loket erfemissie gewasbescherming:

0345 470 719 of erfemissie@clm.nl