Nieuwsartikelen

Toolboxkaart met maatregelen om emissie vanaf het perceel te verminderen geheel vernieuwd

Gepubliceerd: 10-07-2020
Toolboxkaart met maatregelen om emissie vanaf het perceel te verminderen geheel vernieuwd

Het bufferend vermogen van de bodem wordt steeds belangrijker. Bij droogte houdt de bodem dan langer water vast, bij buien kan de bodem meer water opnemen. Dat voorkomt afspoeling van regenwater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar de sloot. Er zijn steeds meer praktijkrijpe maatregelen beschikbaar om afspoeling te voorkomen. Het Toolboxteam Water heeft deze maatregelen beschreven op een geheel vernieuwde informatiekaart.

Goede bodemkwaliteit is basis
Bodems met een slechte structuur kunnen minder water bufferen, water infiltreert niet goed in de bodem. Het risico op afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is veel groter op deze percelen. Verbetering van de bodemkwaliteit is het belangrijkste middel om perceelemissie te verminderen. Bovendien profiteren gewassen mee als de bodemkwaliteit wordt verhoogd. Het verbeteren van de bodemkwaliteit is een kwestie van een lange adem en vaak zijn aanvullende maatregelen nodig om perceelemissie te voorkomen.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht