Nieuwsartikelen

Nieuwe versie kennisboekje: Erfemissie? Natuurlijk niet!

Gepubliceerd: 05-02-2020
Nieuwe versie kennisboekje: Erfemissie? Natuurlijk niet!

De nieuwe versie van het kennisboekje: Erfemissie? Nauurlijk niet! bevat de meest actuele regelgeving en de nieuwste ontwikkeling om erfemssie te verminderen en liefst te voorkomen.

Nu kan weer goed aan de vraag van veel (agrarisch) ondernemers worden voldaan.

Download de actuele versie van het kennisboekje: Erfemissie? Natuurlijk niet! (pdf, uitgegeven door Actieplan Bodem Water, 2020)

Terug naar het nieuwsoverzicht