Maatregel in beeld

Belangrijke emissieroutes en maatregelen om emissie te voorkomen zijn soms ook in beeld gevat. Hieronder hebben we voor u een selectie gemaakt. Mist u beeldmateriaal? Laat het ons weten!

  1. Emissiebeperking: ga ook aan de slag!
  2. Emissie...ook niet op het erf!
  3. Morsen! Is dat echt zo erg?
  4. Onkruidbrander van Parasolboom.nl
  5. Phytobac bij loonbedrijf Sevenster
  6. Controle spuitgedrag fruitteler

Emissiebeperking: ga ook aan de slag!

Om de waterkwaliteitsdoelstellingen te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland de handen ineen geslagen. Zij hebben de Toolbox Emissiebeperking ontwikkeld. Kijk de film voor een toelichting hierop van Rien Klippel (Waterschap Scheldestromen), Joris Baecke (LTO) en Koos Francke (Agrodis).

Bekijk de film Emissiebeperking: ga ook aan de slag! op youtube:


Emissie...ook niet op het erf!

Zorgvuldige omgang met gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk, zeker op het erf! In deze film zie je hoe Loonwerker Marcel Verhoeven uit Erp ervoor zorgt dat er vanaf zijn erf geen middel de sloot in gaat. Jan Bouwman van Syngenta legt uit waarom dat zo belangrijk is. En Ivo Roessink (Alterra) laat zien wat er in de sloot eigenlijk allemaal leeft. Tot slot zie je welke zuiveringssystemen voor restvloeistof en waswater er allemaal zijn. 

Deze film is gemaakt door CLM Onderzoek en Advies, in opdracht van de Nederlandse Waterschappen en de projectorganisatie van 'Schone Bron, Drentsche Aa'.

Bekijk de film: Emissie...ook niet op het erf! op youtube:


Morsen! Is dat echt zo erg?

Bij het vullen van de spuit met gewasbeschermingsmiddel mors je wel eens wat. Is dat echt zo erg? Heeft het morsen van bijvoorbeeld 4 druppels gewasbeschermingsmiddel wel effect op de waterkwaliteit? Of wordt het er door de rioolzuivering uitgehaald? 

Project 'Samen werken aan een schone Maas' onderzocht dit en maakte er deze film van.

Bekijk de film: Morsen! Is dat echt zo erg? op youtube:


Onkruidbrander van parasolboom.nl

Hans van Meer van Parasolboom.nl toont in deze film zijn zelf ontwikkelde onkruidbrander. Hij is gestopt met gebruik van herbiciden, en ook van schimmels en insecten heeft hij minder last. Bovendien ziet Hans een beter groeiend gewas. Zie Toolboxkaart 9 voor meer maatregelen op het gebied van geintegreerde onkruidbestrijding.

Deze film is gemaakt binnen programma Schoon Water voor Brabant. 

Bekijk de film Onkruidbrander van parasolboom.nl op youtube:


Phytobac bij loonbedrijf Sevenster

Restvloeistof en waswater goed verwerken is belangrijk, zowel voor behoud van een effectief middelpakket als voor de waterkwaliteit. Henk Sevenster van loonbedrijf Sevenster toont zijn phytobac en legt uit hoe die werkt. Hij kiest voor een eenvoudige, toekomstbestendige manier om zijn afvalwater te zuiveren. Zie ook Toolboxkaart 13a en b.

Deze film is gemaakt binnen programma Schoon Water voor Brabant. 

Bekijk de film Phytobac bij loonbedrijf Sevenster op youtube:


Controle spuitgedrag fruitteler

 

Het filmpje laat zien hoe een NVWA-inspecteur het spuitgedrag van een fruitteler beoordeelt. De inspecteur heeft speciale aandacht voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen vlak bij oppervlaktewater, omdat daar de risico’s voor het milieu het grootst zijn.

Bekijk de film Controle gewasbeschermingsmiddelen online: