Nieuwsartikelen

<< <  Pagina 8 van 8

Toolboxteam zet in op verdere invoering van maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater te verminderen.

LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto zijn vorig jaar gestart met de Toolbox emissiebeperking. De Toolbox bestaat uit een set van informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Na het succes..

lees meer

Midden in de Noordoostpolder ligt Fruitbedrijf Masteling. Windsingels rondom onttrekken het bedrijf aan de ogen van de voorbijgangers. Met windsingels en een reeks andere maatregelen doet de fruitteler er alles aan om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Een aantal Toolboxmaatregelen in de praktijk gebracht.

lees meer

In de Kaderrichtlijn Water hebben we in Europa afgesproken om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Een van de problemen is de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Aan de hand van een Toolbox kunnen agrariërs hun emissies beperken.

lees meer
"De PhytoBac kan elk bedrijf neerzetten, en is heel erg duurzaam.",

dat stelt Jan Karel Apeldoorn uit Egmond-Binnen. Hoewel zijn bedrijf werkt met een proefopstelling, is hij al erg tevreden.

"Met dit systeem is uitrijden van restanten van de bolontsmetting overbodig."

lees meer
Het is de enige machine in zijn soort, de onder alle weersomstandigheden werkende onkruidbrander van Hans van Meer. Een goed voorbeeld van een praktische maatregel die zorgt voor minder emissie naar het water en een goed gewas.
lees meer
Schoon oppervlaktewater is een verantwoordelijkheid van de akkerbouw, vindt Adri Vermeulen. Hij laat graag zien hoe hij het op zijn akkerbouwbedrijf aanpakt. Het biofilter is één van de succesvolle maatregelen die hij neemt.
lees meer
Als de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater niet sterk wordt teruggedrongen, staat de sector ingrijpende maatregelen te wachten. Gebruiksverboden voor middelen voor bepaalde gebieden zijn niet uitgesloten of zelfs het intrekken van middelen door de producent, wanneer telers zich niet aan de regels houden.
lees meer
Advieskaarten versterken voorlichting

Op het gebied van emissie van gewasbescher­ mingsmiddelen naar het oppervlaktewater is de laatste tien jaar veel winst geboekt. Er valt nog meer winst te behalen, en dat moet ook, maar dit vereist intensieve voorlichting. De Toolbox emissiebeperking gaat hierin een belangrijke rol vervullen.

lees meer

<< <  Pagina 8 van 8