Nieuwsartikelen

<< <  Pagina 8 van 8

Het is de enige machine in zijn soort, de onder alle weersomstandigheden werkende onkruidbrander van Hans van Meer. Een goed voorbeeld van een praktische maatregel die zorgt voor minder emissie naar het water en een goed gewas.
lees meer
Schoon oppervlaktewater is een verantwoordelijkheid van de akkerbouw, vindt Adri Vermeulen. Hij laat graag zien hoe hij het op zijn akkerbouwbedrijf aanpakt. Het biofilter is één van de succesvolle maatregelen die hij neemt.
lees meer
Als de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater niet sterk wordt teruggedrongen, staat de sector ingrijpende maatregelen te wachten. Gebruiksverboden voor middelen voor bepaalde gebieden zijn niet uitgesloten of zelfs het intrekken van middelen door de producent, wanneer telers zich niet aan de regels houden.
lees meer
Advieskaarten versterken voorlichting

Op het gebied van emissie van gewasbescher­ mingsmiddelen naar het oppervlaktewater is de laatste tien jaar veel winst geboekt. Er valt nog meer winst te behalen, en dat moet ook, maar dit vereist intensieve voorlichting. De Toolbox emissiebeperking gaat hierin een belangrijke rol vervullen.

lees meer

<< <  Pagina 8 van 8