Nieuwsartikelen

<< <  Pagina 6 van 7  > >>

Twee juni 2015 is de start van het project TOPPS Nederland dat zich richt op het beperken van emissie van gewasbeschermingmiddelen naar oppervlaktewater. TOPPS staat voor Train Operators to Promote best Practices and Sustainability en het bestaat in Nederland uit twee deelprojecten: het uitwerken van een erfemissiescan voor telers en een demonstratieproject voor het terugdringen van afspoeling vanaf percelen.
lees meer

Telers kunnen nu via de handige tool op Spuitdoppenkeuze.nl snel de juiste spuitdop kiezen. De keuze voor de juiste spuitdop bij gewasbescherming is erg belangrijk voor een goed spuitresultaat én om drift te beperken.

lees meer

Het klinkt tegenstrijdig, maar juist een spuitmachine moet en mag niet gereinigd worden op een was- en spoelplaats. Middelen die aan de spuitmachine kleven, komen anders in het spoelwater dat in het riool of het oppervlaktewater komt. Uit metingen van waterschap Groot Salland is gebleken dat dit nog regelmatig mis gaat. Sommige monsters wijzen er zelfs op dat bedrijven de spoelplaats ook gebruiken om overtollige spuitoplossing weg ..

lees meer
Om telers in alle sectoren te helpen de afgesproken doelen van een duurzame gewasbescherming te bereiken, is door Nefyto, Agrodis, LTO en de Unie van Waterschappen de Toolbox Emissiebeperking opgezet. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond interviewde projectleider Klaas Jilderda (BASF) hier over.
lees meer

Toolboxteam zet in op verdere invoering van maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater te verminderen.

LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto zijn vorig jaar gestart met de Toolbox emissiebeperking. De Toolbox bestaat uit een set van informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Na het succes..

lees meer

Midden in de Noordoostpolder ligt Fruitbedrijf Masteling. Windsingels rondom onttrekken het bedrijf aan de ogen van de voorbijgangers. Met windsingels en een reeks andere maatregelen doet de fruitteler er alles aan om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Een aantal Toolboxmaatregelen in de praktijk gebracht.

lees meer

In de Kaderrichtlijn Water hebben we in Europa afgesproken om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Een van de problemen is de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Aan de hand van een Toolbox kunnen agrariërs hun emissies beperken.

lees meer
"De PhytoBac kan elk bedrijf neerzetten, en is heel erg duurzaam.",

dat stelt Jan Karel Apeldoorn uit Egmond-Binnen. Hoewel zijn bedrijf werkt met een proefopstelling, is hij al erg tevreden.

"Met dit systeem is uitrijden van restanten van de bolontsmetting overbodig."

lees meer
Het is de enige machine in zijn soort, de onder alle weersomstandigheden werkende onkruidbrander van Hans van Meer. Een goed voorbeeld van een praktische maatregel die zorgt voor minder emissie naar het water en een goed gewas.
lees meer