Nieuwsartikelen

<< <  Pagina 2 van 6  > >>

Erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen is nog een belangrijke bron van emissie naar het oppervlaktewater. Krijg antwoorden op 6 veelgestelde vragen over het verminderen van erfafspoeling.

lees meer

Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, stelden Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Agrodis eind 2013 de Toolbox Emissiebeperking op. De Toolbox bestaat uit een set van 18 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. CLM heeft de toolboxkaarten recent aangepast om te zorgen dat ze de nieuwste informatie bevatten...

lees meer
“Extra inspanning nodig voor schoner water.” Het Nederlandse oppervlaktewater wordt steeds schoner maar is nog niet schoon genoeg. “Nog te vaak zien we normoverschrijdingen voor onder andere bodemherbicides”, stelt Klaas Jilderda van BASF. “We moeten extra stappen zetten; vooral afspoeling via greppels moeten we indammen.”
lees meer

Van de telers die afgelopen maand de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw van CZAV bijwoonden, heeft al 40 procent de erfemissiescan ingevuld. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 30 procent de scan had gedaan.

lees meer

Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd

Begin 2017 is het Loket Erfemissie Gewasbescherming geopend. Telers en adviseurs kunnen hier kosteloos terecht met vragen over emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. Uit de evaluatie van het eerste jaar blijkt dat er veel vragen leven over erfemissie, maar dat het Loket Erfemissie nog onvoldoende bekend is. In 2018 wordt het Loket Erfemissie d..

lees meer
Door putjes in de grond te duwen is de afspoeling van een perceel maïs fors te beperken. Een uit Engeland overgekomen machine doet dat vóór de zaai van het gewas. In sep­tember zijn de putjes nog steeds zichtbaar, blijkt tijdens een demo op de Agrarische Dagen Someren.
lees meer