Nieuwsartikelen

<< <  Pagina 2 van 7  > >>

'Aan welke eisen moet een wasplaats voldoen?', 'Hoeveel afvalwater kan een biofilter zuiveren?', 'Wat kan ik op mijn erf doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen?' Voor antwoorden op deze en andere vragen over erfemissie kunnen telers terecht bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming.
lees meer
Naast Nefyto, de Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland heeft ook CUMELA Nederland zich aangesloten bij de Toolbox Emissiebeperking. Met de Toolbox willen de betrokken partijen telers en loonwerkers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen. CUMELA vindt het belangrijk dat ook loonwerkers kritisch naar hun werkwijze met gewasbeschermingsmiddelen blijven ki..
lees meer
Met hygiëne voorkomt De Kubbe in Biddinghuizen contactrisico's met vorig seizoen
Op- en overslagbedrijf De Kubbe in Biddinghuizen heeft in juni de laatste pootaardappelen afgeleverd. In twee maanden tijd maken twee medewerkers alle tien­duizend kuubskisten schoon.
lees meer

Erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen is nog een belangrijke bron van emissie naar het oppervlaktewater. Krijg antwoorden op 6 veelgestelde vragen over het verminderen van erfafspoeling.

lees meer

Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, stelden Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Agrodis eind 2013 de Toolbox Emissiebeperking op. De Toolbox bestaat uit een set van 18 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. CLM heeft de toolboxkaarten recent aangepast om te zorgen dat ze de nieuwste informatie bevatten...

lees meer
“Extra inspanning nodig voor schoner water.” Het Nederlandse oppervlaktewater wordt steeds schoner maar is nog niet schoon genoeg. “Nog te vaak zien we normoverschrijdingen voor onder andere bodemherbicides”, stelt Klaas Jilderda van BASF. “We moeten extra stappen zetten; vooral afspoeling via greppels moeten we indammen.”
lees meer

Van de telers die afgelopen maand de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw van CZAV bijwoonden, heeft al 40 procent de erfemissiescan ingevuld. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 30 procent de scan had gedaan.

lees meer

Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd

Begin 2017 is het Loket Erfemissie Gewasbescherming geopend. Telers en adviseurs kunnen hier kosteloos terecht met vragen over emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. Uit de evaluatie van het eerste jaar blijkt dat er veel vragen leven over erfemissie, maar dat het Loket Erfemissie nog onvoldoende bekend is. In 2018 wordt het Loket Erfemissie d..

lees meer