Nieuwsartikelen

Pagina 1 van 7  > >>

Het gebruik van een Boxer kistenwasser voor akkerbouwmatige toepassingen neemt de afgelopen tijd fors toe. Dat heeft een aantal redenen: de aandacht voor het milieutechnische aspect van kistenreiniging, de vraag naar betrouwbare schoonmaaksystemen zodat het gevaar op residuen nihil wordt en de MIA/VAMIL-regeling die ervoor zorgt dat de investering deels kan worden afgetrokken.
lees meer

Twaalf bollenteeltbedrijven uit Goeree-Overflakkee en Zuidwest Brabant hebben de afgelopen 2 jaar in het project ‘Schoon erf, schone sloot’ de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf aangepakt. Het project is een samenwerking tussen de bollentelers, brancheorganisatie KAVB, de waterschappen Hollandse Delta en Brabantse Delta en Adviesbureau CLM.

lees meer
Tegelijkertijd met de 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030' heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ook inzicht gegeven over hoe de sector in de komende 10 jaar een emissie van 0 in de gewasbescherming moet behalen. Drukregistratie op de veldspuit lijkt slechts het begin.
lees meer

Veertien bloembollentelers in Drenthe en Overijssel zijn afgelopen najaar gestart met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Met als doel om de emissie van gewasbeschermings-middelen vanaf het erf structureel aan te pakken, om zo de emissie naar de sloot te voorkomen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het project samen met de provincie Drenthe en de KAVB opgezet.

lees meer
Het verminderen en voorkomen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen wordt een steeds belangrijker item op de erven van akkerbouwers en loonwerkers. In de Drentse Veenkoloniën start nu een project in dit kader. Volgens de CZAV werken steeds meer akkerbouwers en loonwerkers gericht aan het voorkomen van erfemissies.
lees meer

Met het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Deze week waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten in Valthermond. Binnen de subsidieregeling is ruimte voor 60 deelnemers. Aanmelden is nog mogelijk.

lees meer