15-01-2020

Voor al uw vragen over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen

‘Wat kan ik op mijn erf doen om emissie van gewas-beschermingsmiddelen te voorkomen?’, ‘Mag ik ook in de toekomst de veldspuit op het erf reinigen?’, ‘Aan welke eisen moet een wasplaats voldoen?’. Voor antwoorden op deze en andere vragen over erfemissie van gewasbeschermings-middelen kunnen telers kosteloos terecht bij de Erfemissiecoa..

lees meer
Het Toolboxteam Water heeft met www.perceelsemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld, waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun percelen in kaart kunnen brengen. Daarnaast biedt de tool handvatten om de risico’s op ..
lees meer

Veertien bloembollentelers in Drenthe en Overijssel zijn afgelopen najaar gestart met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Met als doel om de emissie van gewasbeschermings-middelen vanaf het erf structureel aan te pakken, om zo de emissie naar de sloot te voorkomen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het project samen met de provincie Drenthe en de KAVB opgezet.

lees meer
Het verminderen en voorkomen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen wordt een steeds belangrijker item op de erven van akkerbouwers en loonwerkers. In de Drentse Veenkoloniën start nu een project in dit kader. Volgens de CZAV werken steeds meer akkerbouwers en loonwerkers gericht aan het voorkomen van erfemissies.
lees meer

Met het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Deze week waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten in Valthermond. Binnen de subsidieregeling is ruimte voor 60 deelnemers. Aanmelden is nog mogelijk.

lees meer
'Aan welke eisen moet een wasplaats voldoen?', 'Hoeveel afvalwater kan een biofilter zuiveren?', 'Wat kan ik op mijn erf doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen?' Voor antwoorden op deze en andere vragen over erfemissie kunnen telers terecht bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming.
lees meer

Erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen is nog een belangrijke bron van emissie naar het oppervlaktewater. Krijg antwoorden op 6 veelgestelde vragen over het verminderen van erfafspoeling.

lees meer