Veertien bloembollentelers in Drenthe en Overijssel zijn afgelopen najaar gestart met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Met als doel om de emissie van gewasbeschermings-middelen vanaf het erf structureel aan te pakken, om zo de emissie naar de sloot te voorkomen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het project samen met de provincie Drenthe en de KAVB opgezet.

lees meer
Het verminderen en voorkomen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen wordt een steeds belangrijker item op de erven van akkerbouwers en loonwerkers. In de Drentse Veenkoloniën start nu een project in dit kader. Volgens de CZAV werken steeds meer akkerbouwers en loonwerkers gericht aan het voorkomen van erfemissies.
lees meer

Met het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Deze week waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten in Valthermond. Binnen de subsidieregeling is ruimte voor 60 deelnemers. Aanmelden is nog mogelijk.

lees meer
'Aan welke eisen moet een wasplaats voldoen?', 'Hoeveel afvalwater kan een biofilter zuiveren?', 'Wat kan ik op mijn erf doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen?' Voor antwoorden op deze en andere vragen over erfemissie kunnen telers terecht bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming.
lees meer

Erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen is nog een belangrijke bron van emissie naar het oppervlaktewater. Krijg antwoorden op 6 veelgestelde vragen over het verminderen van erfafspoeling.

lees meer

Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, stelden Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Agrodis eind 2013 de Toolbox Emissiebeperking op. De Toolbox bestaat uit een set van 18 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. CLM heeft de toolboxkaarten recent aangepast om te zorgen dat ze de nieuwste informatie bevatten...

lees meer

Van de telers die afgelopen maand de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw van CZAV bijwoonden, heeft al 40 procent de erfemissiescan ingevuld. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 30 procent de scan had gedaan.

lees meer

Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd

Begin 2017 is het Loket Erfemissie Gewasbescherming geopend. Telers en adviseurs kunnen hier kosteloos terecht met vragen over emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. Uit de evaluatie van het eerste jaar blijkt dat er veel vragen leven over erfemissie, maar dat het Loket Erfemissie nog onvoldoende bekend is. In 2018 wordt het Loket Erfemissie d..

lees meer

Schoon erf, schone sloot

Bloembollentelers pakken erfemissie aan

Na twee succesvolle pilots in Noord-Holland gaan nu steeds meer groepen bloembollentelers aan de slag om de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Het project heet 'Schoon erf, schone sloot'. Het plan is om dit de komende jaren in de hele bloembollensector uit te rollen.

lees meer