Nieuwsartikelen

Aandacht voor het reinigen van kisten

Gepubliceerd: 17-06-2016

 

De komende weken wordt er bij verschillende bijeenkomsten voor akkerbouwers, fruit-, bollen- en  groentetelers aandacht gevraagd voor het reinigen van (kuub-)kisten. Deze kisten worden gebruikt voor de opslag en het bewaren van gewassen als pootaardappelen, uien, bollen, fruit en, vaste planten).  De kisten raken vervuild door zowel ziektekiemen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Het schoonmaken van kisten levert daarom  een milieuprobleem op. Het spoelwater loopt bij veel bedrijven nog van het erf af de sloot in en komt het zo in het oppervlaktewater terecht.

In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft LTO Noord het initiatief genomen om te komen tot een ander systeem van kistenreiniging. Door voorlichting en demonstratie laten we zien welke keuzemogelijkheden boeren en tuinders hebben om binnen de kaders van wet- en regelgeving de kisten te reinigen. Daarbij wordt samengewerkt met  Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Zuiderzeeland. Deze waterschappen leveren een inhoudelijke en financiële bijdrage aan de activiteiten. Ook de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe leveren een financiële bijdrage.

Dit project bestaat uit het ontwikkelen van gesloten reinigingssystemen (door machinebouwers), systemen waarbij veel minder water nodig is of in het geheel geen lozingen meer plaats vinden. Een  belangrijk onderdeel van het project bestaat uit het geven van demonstraties van technische systemen en het geven van voorlichting over het reinigen van kisten. Wat mag wel en wat mag niet, en hoe is emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte water te voorkomen. Bij de uitvoering van het project werken Projecten LTO Noord en CLM samen.

Voor de eerste bijeenkomst haken we aan  bij een relatie dag van Agrifirm op dinsdag 21 juni a.s. op het bedrijf van Mts. Jensma-de Vries,  Vijfhuisterdijk 19 in Hallum.

De data van de andere bijeenkomsten zijn:

  • 1 juli: relatiedag van Agrifirm op het bedrijf van Mts vd Molen, Dwarsweg 34, 9982 TW  Uithuizermeeden (Groningen) (van 13.30 uur tot 19.00 uur)
  • 7 juli: open dag SPNA

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LTO Noord-projectleider Margreet Jongema via telefoonnummer 088 – 888 66 77

 

Terug naar het nieuwsoverzicht